Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potępie ogłasza nabór
na stanowisko sekretarza w wymiarze 1/1 etatu.

Data ogłoszenia: 28.07.2022r.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym pliku.