Archiwa autora: admin

Uwaga!

Lekcje w trybie skróconym będą odbywały się aż do odwołania. Obiad dla uczniów wydawany jest o godz. 12:00.

Zabawki edukacyjne z filcu

12.06.2019 roku uczniowie klas 1-5 wzięli udział w projekcie finansowanym przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego. Dzieci w grupach wykonały zabawki edukacyjne z filcu i pianki, które posłużą jako pomoce dydaktyczne do nauki języka niemieckiego. Uczestnicy projektu wykonali prace o różnej tematyce: pociąg ze zwierzątkami, zegary, drzewo “cztery pory roku”, postacie oraz jedzenie. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością, a słodki poczęstunek dodatkowo wzmocnił zaangażowanie włożone w zrealizowanie projektu.

English is around us

Od kilku miesięcy w szkole odbywały się dodatkowe zajęcia w ramach projektu pt.:”English is around us”. Projekt przeznaczony był dla ochotników z klas IV-VI. Spotkania odbywały się co tydzień o wyznaczonej porze. Formy realizacji były wspólną decyzją nauczyciela i uczniów biorących udział w projekcie. Osobą prowadzącą była nauczycielka języka angielskiego.

Cele projektu

 • wzbogacenie wiedzy o języku angielskim i krajach anglojęzycznych
 • rozwijanie sprawności językowych – czytania, pisania, słuchania i mówienia
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
 • motywowanie do nauki i poszerzania zainteresowań uczniów
 • rozbudzenie ciekawości otaczającego świata („poszukiwanie” języka angielskiego w najbliższym środowisku)
 • wykorzystanie technologii komputerowej w nauce języka
 • stworzenie uczniom warunków do praktycznego wykorzystania języka

Realizacja projektu

Uczniowie, z pomocą nauczyciela:

 • wykonali podpisy w języku angielskim różnych rzeczy znajdujących się w budynku szkolnym i umieścili je przy danych przedmiotach
 • zrobili plansze z przydatnymi słówkami i zwrotami, które powiesili w salach, gdzie odbywają się zajęcia z języka angielskiego
 • przygotowali proste sałatki i podczas ich wykonywania mówili w języku angielskim jakie wykonują czynności
 • nagrali filmik, w którym mówią o sobie w języku angielskim
 • poszukiwali języka angielskiego w najbliższym otoczeniu (na billboardach, ogłoszeniach, produktach w sklepach)
 • wykonali w programie komputerowym Microsoft Paint ulotki promujące naukę języka angielskiego , a następnie wydrukowali je i porozwieszali w okolicy (na tablicach ogłoszeń)
 • przygotowali wystawę zdjęć podsumowującą projekt na korytarzu szkolnym.

Najwytrwalszym uczniom dziękuję za zaangażowanie i owocną współpracę!

B. Brol


Uwaga!

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne w czwartek 13.06.2019 r. lekcje zostaną skrócone. Poniżej zamieszczamy godzinowy plan dzwonków.

 1. lekcja 8:00-8:30
 2. lekcja 8:40-9:10
 3. lekcja 9:20-9:50
 4. lekcja 10:00-10:30
 5. lekcja 10:40-11:10
 6. lekcja 11:20 -11:50
 7. lekcja 12:00-12:30

Obiad będzie wydawany o godzinie 11:10.