Bieżące akcje

Od lat uczestniczymy w ekologicznych akcjach zbiórki zużytych tonerów „Komputery za tonery”„zużytych baterii” i makulatury. Oprócz elementów wychowawczych możemy dzięki tym działaniom zadbać o lepsze wyposażenie naszej placówki. Wspomóż nas jeżeli możesz!

Szkoła uczestniczy również w niezwykle ważnych akcjach i programach: