Bieżące akcje

Szkoła uczestniczy w niezwykle ważnych akcjach i programach: