O nas

Nasza placówka położona jest w malowniczej, otoczonej lasami miejscowości Potępa na terenie gminy Krupski Młyn. Do jej obwodu należą Koty, Potępa oraz przysiółki Kanol, Odmuchów, Wesoła i Żyłka.

Nasza szkoła to ponad 200 lat historii, dbałość o tradycje i zwyczaje śląskie, to wychowanie w duchu wzajemnej tolerancji i szacunku. Budowanie partnerstwa: rodzina – szkoła – środowisko.

Nasza mała, pełna rodzinnego klimatu szkoła daje poczucie bezpieczeństwa, stwarza przyjazne warunki dla procesu nauczania, wychowania i rozwoju dziecka. Przeprowadzona przed kilku laty gruntowna przebudowa i remont, uczyniły z naszej placówki obiekt nowoczesny, na miarę XXI wieku. Placówka jest systematycznie wyposażana w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne, a wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia kompetentną opiekę i właściwie prowadzony proces kształcenia.

Atuty naszej szkoły to:

 • wysoko wykwalifikowana karda pedagogiczna,
 • nauka na jedną zmianę,
 • nauka dwóch języków obcych,
 • zajęcia komputerowe w klasach I-VI w pracowni informatycznej z dostępem do szerokopasmowego Internetu,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych nowoczesnymi metodami nauczania,
 • realizacja programów własnych,
 • bogata oferta działań profilaktycznych, m.in. szkolenia dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna,
 • zajęcia terapii pedagogicznej,
 • pomoc oligofrenopedagogów,
 • zajęcia rewalidacji indywidualnej
 • zajęcia terapii logopedycznej, dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne,
 • świetlica dla wszystkich uczniów,
 • domowe obiady w stołówce szkolnej,
 • dowozy dzieci z Kotów pod stałą opieką, dostosowane do planu lekcji,
 • darmowe bilety autobusowe dla dzieci z klas I-IV,
 • liczne imprezy środowiskowe,
 • liczne konkursy oraz zawody sportowe szkolne i pozaszkolne,
 • miła, przyjazna, rodzinna atmosfera sprzyjająca rozwojowi dziecka.

Baza szkoły

 • unowocześniony budynek,
 • jasne i przestronne sale lekcyjne,
 • bogato i różnorodnie przystosowane sale dydaktyczne do nauczania przedmiotów,
 • nowoczesna pracownia internetowa
 • boiska do piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, koszykówki i tenisa ziemnego,
 • bogato wyposażona biblioteka szkolna.