Wiosenne przebudzenie!

Wiosna to czas, kiedy przyroda budzi się do życia po długim, zimowym śnie. W piątek 19 marca 2021r. w klasach I-III odbyły się lekcje dotyczące wiosny i jej zwiastunów. W ramach zajęć dzieci przygotowały plakaty na temat: “Wiosenne przebudzenie”. W klasach natomiast zrobiło się kolorowo. Wszystkie prace były wspaniałe.

Organizacja pracy placówki od 22 marca 2021r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej będą realizować naukę w trybie zdalnym w myśl Rozporządzenia MEiN, które zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały placówki wychowania przedszkolnego.

Próbny egzamin ósmoklasisty

Od 17 do 19 marca 2021r. w naszej szkole odbędą się tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Harmonogram przeprowadzania testów diagnostycznych

• 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski, sala nr 7

• 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka, sala nr 7

• 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – język angielski, sala nr 7

Test diagnostyczny – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty będzie przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu 9 godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Próbny egzamin będzie przeprowadzony z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Test diagnostyczny jest przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia)..

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
  • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.
  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe
  • wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.