Zielona Szkoła 2018

ZIELONA SZKOŁA 2018 – JASTRZĘBIA GÓRA DOFINANSOWANIE Z WFOŚiGW W KATOWICACH

W dniach od 26 maja do 08 czerwca 2018 roku 13 dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej w Potępie brało udział   w wyjeździe śródrocznym na „Zieloną Szkołę” do Jastrzębiej Góry. W trakcie wyjazdu dzieci realizowały specjalnie opracowany program żywieniowy oraz program profilaktyki zdrowotnej, edukacji  ekologicznej i przyrodniczej. Realizacja tych programów była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2670,-zł.

Uzyskano efekt ekologiczny:

  1. wzmocnienie organizmów 13 dzieci poprzez realizację programu profilaktyki zdrowotnej.
  2. podniesienie świadomości ekologicznej 13 dzieci poprzez realizację programu edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Info o podręcznikach

Szanowni Państwo,

informujemy, że klasy 1-8 są objęte dotacją na podręczniki. Rodzice kupują podręczniki tylko do języka niemieckiego dla klas 1-6.

  • Klasa 1 – ABCDeutsch NEU 1 – Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło – Podręcznik + materiały ćwiczeniowe, ISBN:  9788326227820
  • Klasa 2 – ABCDeutsch NEU 2 – Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło – Podręcznik + materiały ćwiczeniowe, ISBN:  9788326227837
  • Klasa 3 – ABCDeutsch 3 podręcznik z ćwiczeniami do języka niemieckiego dla klasy 3, PWN, ISBN: 9788326220524
  • Klasa 4 – „Und so weiter neu 1” – podręcznik + materiały ćwiczeniowe. PWN, ISBN: 9788326227905
  • Klasa 5 – „Und so weiter neu 2” – podręcznik + materiały ćwiczeniowe. PWN, ISBN: 9788326227912
  • Klasa 6 – „Ich und du 6”  – Marta Kozubska,  Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło – PWN – podręcznik + ćwiczenia

Rodzinny festyn szkolny

Festyn rodzinny stał się już tradycją w naszej szkole. Jest to dzień, w którym całe rodziny spotykają się na boisku szkolnym, by wspólnie świętować, bawić się i integrować. Uroczystość rozpoczęła się występami uczniów. Później dzieci mogły uczestniczyć w zabawach z animatorem oraz malować figurki gipsowe, a dorośli częstowali się kawą i ciastem przygotowanym przez rodziców naszych podopiecznych. Nie zabrakło też loterii fantowej, ale główną atrakcją dnia okazała się oczywiście piana, którą zapewnili niezawodni strażacy.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania festynu !