Stołówka

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia warunków korzystania z posiłków oraz opłat za posiłki w stołówce zorganizowanej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie: