Grono pedagogiczne

mgr Magdalena Kolmasiak – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potępie

mgr Ewelina Chmiel: edukacja wczesnoszkolna, muzyka, informatyka, oligofrenopedagogika

mgr Marek Chmura: historia, język polski

mgr Maria Grzesiek: edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, nauczyciel wspomagający

mgr Tomasz Heidenreich: informatyka, język niemiecki

mgr Sabina Jarzmik: język angielski, doradztwo zawodowe

mgr Jolanta Majda: język polski, bibliotekoznawstwo

mgr Izabela Nosal: nauczyciel świetlicy

mgr Katarzyna Karska: edukacja przedszkolna, plastyka

mgr Marek Kaziak: przyroda, biologia

mgr Krzysztof Kiebuła: wychowanie fizyczne

mgr Kinga Klak: edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Beata Klempert: matematyka, wychowanie fizyczne

mgr Elżbieta Klimaszewska: geografia

mgr Paweł Kubanek: wiedza o społeczeństwie

ks. mgr Marcin Kwoczała: religia

mgr Róża Ochman – Szyguła: edukacja wczesnoszkolna, chemia, oligofrenopedagogika

mgr Marzena Parkitna: edukacja wczesnoszkolna, technika,

mgr Ewa Probierz – Michalska: fizyka

mgr Joanna Wilk: matematyka,

mgr Anna Wojtczak: pedagog specjalny,

mgr Justyna Wons: edukacja przedszkolna, logopeda