Język polskiKlasa VIIIKLASA IV:
I) LEKCJE 16 i 17 III 2020; Temat: Czym jest teatr i po co jest? ( przeczytaj s.187); Notatka – punkty do zapisania: 1. Wiersz jest o przedstawieniu teatralnym, w którym wyczarowuje się nowe światy. 2. Wymienione przedmioty odgrywają w teatrze rolę rekwizytów. 3. Działania teatralne można nazwać „czarami”, bowiem polegają one stwarzaniu na scenie światów nie istniejących w rzeczywistości, a jedynie w ludzkiej wyobraźni. 4. Przedstawienie teatralne powinno rozbudzić wyobraźnię widza tak bardzo, by w zwykłych przedmiotach pozwoliłaby mu dostrzegać rzeczy ze świata czarów.

II) Lekcje 18 i 19 III ’20; Temat: Czym zajmują się ludzie teatru? (przeczytaj s.188…); Notatka – do zeszytu: 1. Jakie zadania mają do spełnienia następujący pracownicy teatralni? a)reżyser -…, b)aktor-…, c) scenograf-…, d)oświetleniowiec-…, d)choreograf-…, e)sufler-…, f)kierownik literacki-…, g)dramaturg-…, g)charakteryzator-…. 2. Wyjaśnij pojęcia: a)rekwizyty-…, b)kulisy-…, c)kurtyna-…. 3. – odpowiedz na pyt.5 ze str.190.

III) Lekcje 20 i 23 III ’20; Temat: pewnego razu zjawił się Bazyliszek w teatrze… (przeczytaj s.191…); Notatka – do zeszytu: odpowiedzi na pytania 2, 3 i 4 ze str. 194.

IV) Lekcje 24 i 25 III ’20; Temat: Czytamy polskie baśnie. Zadanie: 1. Przeczytaj jedną z podanych baśni polskich autorów: Maria Kruger: „Toruńskie pierniki”; Ewa Szelburg-Zarembina; „Jak bochen chleba w kamień się zamienił” lub Stefania M. Posadzowa: „Stopka królowej Jadwigi”. 2. Sporządź plan wydarzeń do wybranej baśni, w czasie przeszłym. 3. Wykonaj na osobnej kartce kolorową ilustrację do wybranej baśni. Będzie ona oceniona przez Panią od plastyki.

Klasa 5 i 6

Informacja dla rodziców i uczniów klasy V oraz VI!

Materiał w zeszytach do ćwiczeń, który uczniowie mają samodzielnie opracować, odnosi się do zrealizowanych na lekcjach języka polskiego zagadnień. Wykonanie wskazanych zadań pomoże uczniowi uporządkować, utrwalić, usystematyzować już omawiane treści.

Zadania związane z tematem Legenda (klasa V), Ciekawe muzea (klasa VI) są do zrobienia bezpośrednio na stronie internetowej. Uczniowie wykonują ćwiczenia po zapoznaniu się z materiałem umieszczonym na stronie, sami sobie sprawdzają poprawność rozwiązań. Po powrocie do szkoły będziemy o tym materiale rozmawiać na lekcji.


KLASA VII: Przeczytać w całości:

H. Sienkiewicz: „Latarnik”, H. Sienkiewicz: „Quo vadis”;

Obejrzeć film: J. Kawalerowicz: „Quo vadis”,

Opracować notatki – na osobnych kartkach – na oceny! Na nast. tematy:

a) Gajusz Petroniusz i jego „Satyrykon”;

b) Stoicy w starożytnym Rzymie;

c) Pierwsze gminy chrześcijan w starożytnym Rzymie;

KLASA VIII: Dokończyć czytanie: A. Mickiewicz: „Pan Tadeusz”;

Obejrzeć film A. Wajdy pt. „Pan Tadeusz”;

Nauczyć się na pamięć (zad. 4-górne – s.141) wybranego fragmentu „Pana

Tadeusza”:

– Inwokacja, Ks. I, wersy 1 – 22;

– Zachód słońca, Ks. I, wersy 186 – 201;

– Grzybobranie, Ks. III, wersy 260 – 289;

– Koncert Wojskiego, Ks.IV, wersy 660 – 679;

Na osobnych kartkach opracować notatkę – na ocenę! Na temat: „zrekonstruuj

losy Jacka Soplicy. (zad. 4 – dolne – s.141.

Pozostałe materiały: