Zielona Szkoła 2018

ZIELONA SZKOŁA 2018 – JASTRZĘBIA GÓRA DOFINANSOWANIE Z WFOŚiGW W KATOWICACH

W dniach od 26 maja do 08 czerwca 2018 roku 13 dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej w Potępie brało udział   w wyjeździe śródrocznym na „Zieloną Szkołę” do Jastrzębiej Góry. W trakcie wyjazdu dzieci realizowały specjalnie opracowany program żywieniowy oraz program profilaktyki zdrowotnej, edukacji  ekologicznej i przyrodniczej. Realizacja tych programów była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2670,-zł.

Uzyskano efekt ekologiczny:

  1. wzmocnienie organizmów 13 dzieci poprzez realizację programu profilaktyki zdrowotnej.
  2. podniesienie świadomości ekologicznej 13 dzieci poprzez realizację programu edukacji ekologicznej i przyrodniczej.
Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .