Wyniki egzaminów zewnętrznych


Wyniki egzaminu zewnętrznego po szkole podstawowej – 2012 rok

Średnia krajowa: 22,75

Średnia wojewódzka: 22,56

Średnia powiatowa: 21,63

Średnia gminna: 21,91

Średnia naszej szkoły: 24,82