Wyniki egzaminów zewnętrznych

Z nieukrywaną satysfakcją przedstawiamy oficjalne już rezultaty egzaminów ósmoklasistów 2020. Wynika z nich jednoznacznie, że nasi uczniowie osiągnęli we wszystkich zdawanych przedmiotach wyniki znacząco wyższe od wszelakich średnich: dla kraju, województwa i powiatu:

J. polski: Polska: 59%, Śląsk: 59,29%, Powiat tarnogórski: 58,99%, Gmina Krupski Młyn: 40,3%, Szkoła w Potępie: 66,2%

Matematyka: Polska 46%, Śląsk: 45,67%, Powiat tarnogórski: 47,55%, Gmina Krupski Młyn: 37,83%, Szkoła w Potępie: 63,6%

J. angielski: Polska: 54%, Śląsk: 55,24%, Powiat tarnogórski: 57,88%, Gmina Krupski Młyn: 37,28%, Szkoła w Potępie: 78,2%

J. niemiecki: Polska: 45%, Śląsk: 48,45%, Powiat tarnogórski: 46,56%, Gmina Krupski Młyn: 54,17%, Szkoła w Potępie: 88%

Na podstawie wyników krajowych egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku, https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/wyniki/Wyniki egzaminu zewnętrznego po szkole podstawowej – 2012 rok

Średnia krajowa: 22,75

Średnia wojewódzka: 22,56

Średnia powiatowa: 21,63

Średnia gminna: 21,91

Średnia naszej szkoły: 24,82