Technika

klasa IV – brd.edu.pl

klasa V – zadania pod ostatnimi 3 tematami- pisemnie w zeszycie

klasa VI – pracuje wg ustalonego planu(prezentacje)