Rada Rodziców

Radę Rodziców zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat na konto Rady – 50 zł. Pieniądze w całości wracają do dzieci w formie poczęstunków, dopłat do dziecięcych imprez szkolnych.