Rada Rodziców

Zachęcamy do wpłat na Radę Rodziców – 50 zł. Pieniądze w całości wracają do dzieci w formie poczęstunków, dopłat do dziecięcych imprez szkolnych.