Dokumentacja

Do podstawowych regulaminów nauki i pracy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potępie należą następujące dokumenty:

  • Statut szkoły
  • Szkolny System Oceniania
  • Plan Pracy Szkoły
  • Plan Pracy Przedszkola
  • Plan Współpracy Szkoły z Przedszkolem
  • Plan współpracy ze środowiskiem
  • Program Profilaktyczny Szkoły
  • Program Wychowawczy Szkoły
  • Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Aktualna dokumentacja jest dostępna do wglądu w placówce Zespołu.