W dniu 18 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), dotycząca zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół.

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Potępie na rok szkolny 2014/2015 są do pobrania tutaj.