Powrót do szkoły.

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

Od 4 maja 2021 uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Organizacja nauczania będzie przebiegała zgodnie z opracowanymi na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS zasadami bezpieczeństwa sanitarnego dla powracających klas.

Zajęcia w klasach I –III, będą rozpoczynać się o godz. 8. 30 przy czym, dwie pierwsze lekcje ulegną skróceniu do 35 minut, pozostałe zgodnie z planem lekcji.

Od godz. 8.00 na dzieci czeka wychowawca w swojej klasie.

W celu zachowania dystansu społecznego uczniowie z Potępy przychodzą do szkoły od godz. 8.00 – 8.15.

Uczniowie z Kotów z opiekunem jadą autobusem o godz. 8.16 z przystanku głównego
i wracają 13.53 też na przystanek główny. W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym dzieciom, rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przystanku.

Obiady wydawane są dla każdej klasy oddzielnie z przerwą na dezynfekcję stołówki po każdej klasie.

Świetlica szkolna pracuje codziennie w godz. 6.45-8.00 i 12.30 – 15.30.

Wyznaczono godziny korzystania z biblioteki szkolnej dla każdej klasy.

Uczniowie klas IV – VIII pracują zgodnie z planem lekcji dla każdej z klas, metodami kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy Google Classroom i aplikacji Google Meet, zachowując zasady organizacji zdalnego nauczania z dn. 26.10. 2020r.

Zajęcia zdalne w klasach IV – VIII rozpoczynają się o godz. 8.00.

Pozdrawiam serdecznie Ewelina Chmiel

Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .