Dzień Strażaka

Przedszkolaki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie chcą złożyć wszystkim Strażakom OSP Potępa najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania z okazji Ich święta.
Dziękujemy za Wasz ogromny dar serca, trud, zaangażowanie, a przede wszystkim za poświęcenie w ratowaniu naszego życia, zdrowia oraz mienia.
Dziękujemy szczególnie za pomoc w trudnym dla nas czasie, jakim jest walka z wirusem.
Życzymy dużo zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz w szczególności samych szczęśliwych powrotów z akcji.

Dzieci, aby podziękować swoim miejscowym Superbohaterom z wielkim zaangażowaniem i sercem przygotowały niespodziankę w formie laurek. Zapraszamy do oglądania!

Kontynuacja nauczania zdalnego

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty do 24 maja 2020 r. W związku z powyższym kontynuujemy nauczanie zdalne.

Przedłużenie kształcenia na odległość

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, do dnia 26 kwietnia 2020r. w szkołach i placówkach oświatowych zostaje przedłużone kształcenie na odległość. W związku z powyższym kontynuujemy nauczanie zdalne.

Harmonogram egzaminów

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych –
w tym egzaminu ósmoklasisty. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.