Osiągnięcia szkoły

Od pierwszych lat wprowadzonej reformy edukacyjnej nasi uczniowie uzyskują wysokie wyniki na sprawdzianie kończącym klasę VI. Wielokrotnie plasowali się w czołówce województwa i kraju pod względem uzyskanej średniej oceny. Bardzo wysokie noty uzyskują także nasi trzecioklasiści, przystępując corocznie do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji.

Osiągnięcia uczniów 2014/2015