Matematyka


Materiały do samodzielnej pracy w domu na czas odwołanych zajęć

Dla wszystkich klas, testy on-line, materiały powtórzeniowe
https://gwo.pl/strony/2235/seo_link:strefa-ucznia-wszystkie-klasy


Matematyka klasa 4
1.Proszę zgodnie z podręcznikiem powtarzać omówione tematy, czyli: liczby i działania, systemy zapisywania liczb, działania pisemne i ułamki zwykłe. Do powtórek należy wykorzystać linki 
https://matzoo.pl/klasa4  
https://szaloneliczby.pl/klasa-4/
2.Proszę zapoznać się z tematami w podręczniku na stronie 173 i 175 i oraz zgodnie z tematem zrobić  ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.
3.W ramach przygotowań do sprawdzianu proszę wykonać “Przed klasówką” ze strony 179 oraz sprawdź czy umiesz w zeszycie ćwiczeń.Matematyka klasa 5
1.Proszę zgodnie z podręcznikiem powtarzać omówione tematy, czyli: liczby i działania, własności liczb naturalnych,ułamki zwykłe, ułamki dziesiętne, liczby całkowite.
Do powtórek należy wykorzystać linki  
https://matzoo.pl/klasa5   
https://szaloneliczby.pl/klasa-5/
2.Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku na stronie 218, oraz zgodnie z tematem zrobić ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.
3.W ramach przygotowań do sprawdzianu proszę wykonać “Przed klasówką” ze strony 221 oraz sprawdź czy umiesz w zeszycie ćwiczeń. Ponadto osoby, które mają braki w zeszycie  ćwiczeń proszę  o uzupełnienie.Matematyka klasa 6
1.Proszę zgodnie z podręcznikiem powtarzać omówione tematy, czyli: liczby naturalne i ułamki, liczby na co dzień, prędkość,droga i czas, procenty, liczby dodatnie i ujemne, wyrażenia algebraiczne. Do powtórek należy wykorzystać linki 
https://matzoo.pl/klasa6   
https://szaloneliczby.pl/klasa-6/
https://www.matemaks.pl
2.Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych na stronie 178, zrobić notatkę do zeszytu, zaczynając od słowa: Jeżeli w miejsce liter występujących w wyrażeniu algebraicznym wstawimy liczby, to….. oraz przepisać  przykłady ze spinacza …, następnie proszę zrobić zadania 1,3,4,5 ze strony 179, 6 i 8 ze strony 180 oraz zgodnie z tematem zrobić zadania w zeszycie ćwiczeń.
3.Ponadto proszę powtórzyć pola wielokątów począwszy od pola prostokąta str. 118 do pola trapezu do str.130Matematyka klasa 7
1.Proszę zgodnie z podręcznikiem powtarzać omówione tematy, czyli: liczby, procenty, trójkąty, wyrażenia algebraiczne. Do powtórek należy wykorzystać sekcję Czy już potrafisz?  zawierającą pięć sprawdzających wiedzę zadań zamkniętych i otwartych oraz  niżej podane linki
https://matzoo.pl/klasa7   
https://szaloneliczby.pl/klasa-7/
https://www.matemaks.pl
2.Proszę powtórzyć temat w podręczniku str 184: Równanie jako zagadka. Ze strony 186, Czy pamiętasz? proszę do zeszytu zrobić zadania 1-9,( zadanie 7 należy zrobić na dwa sposoby, w zależności od tego, którą liczbę oznaczymy jako niewiadomą). Z tematu: Przykłady równań str.187-190 proszę zrobić notatkę do zeszytu. Proszę przeanalizować przykłady i do każdego zrobić ćwiczenia: ćw. 1 do przykładu 1, ćw. 2 do przykładu 2 itd. oraz zadania str.190-192 i zadania w zeszycie ćwiczeń zgodnie  tematem.
3.Ponadto proszę osoby ,które mają braki w ćwiczeniach o ich uzupełnienie.
Materiały dla 8-klasistów
Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów.
Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 – rozwiązania!
Zapraszam już od 18 marca na stronę www.cke.gov.pl

Matematyka klasa 8
Powtórzenie  Zadnia rozwiązujecie w zeszycie.
Warto powtórzyć sobie NWW i NWD, znaki rzymskie, wzór na wyznaczanie  środka odcinka. Dodatkowo można powtórzyć obliczanie wartości bezwględnej z liczby
Plan pracy:  Liczby 5 godz: Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym 
                                             Działania na liczbach naturalnych
                                             Liczby całkowite
                                             Ułamki zwykłe i dziesiętne
                                             Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
                                             Zadania tekstowe
 zadania 1-15 str.182-183
 zadania 1-19 z podsumowania działu 6 str.236-238
 zadania 16-30 str 183-185
 zadania  31 -50 str.185-186
                  Procenty 5 godz.
                  Powtórzyć proszę podstawowe typy zadań dotyczących obliczeń procentowych i sposoby ich rozwiązywania str.187-189
                                               Obliczenia praktyczne
                                               Obliczenia procentowe
                                               Zadania tekstowe
                                               Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej
zadania 1-16  str.189-190
zadania 17-29 str 190-192
Arkusze egzaminacyjne na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-osmoklasistyhttps://szaloneliczby.pl/
https://www.matemaks.pl/https://arkusze.pl/
https://zadania.info/