Konkurs SKO

“W SKO PIENIĄDZE ZBIERAMY, W KONKURSIE NAGRODĘ DLA SZKOŁY WYGRYWAMY”

W miesiącu październiku 2013r, Szkoła Podstawowa w Potępie przystąpiła do konkursu SKO organizowanego przez BANK SPÓŁDZIELCZY W TWOROGU.

Celem konkursu jest kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi oraz rozwijania talentów wśród uczniów propagujących pracę zespołową. Działania SKO zmierzają do popularyzowania wiedzy o BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH w tym

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TWOROGU.

Konkurs trwa od 1 października 2013 do 31 maja 2014 roku.

Szkoła, która uzyska największą liczbę punktów otrzyma nagrodę główną w postaci TABLICY INTERAKTYWNEJ.

W ramach realizacji konkursu przewidziano 5- etapów ( spotkań) , których gospodarzami jest 5 – SZKÓŁ z terenu gmin Tworoga i Krupskiego Młyna.

I – SPOTKANIE – odbyło się 29. 10. 2013r. w Szkole Podstawowej w Tworogu.

TEMAT: Wiedza ogólna o bankowości , historia BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TWOROGU i jego historia. ( zajęliśmy II miejsce ).

II – SPOTKANIE – odbyło się 11 .12. 2013r. w Szkole Podstawowej w Boruszowicach.

TEMAT: Podstawowe działania matematyczne, rozwiązywanie ćwiczeń, łamigłówek, rebusów. ( Zajęliśmy I miejsce ).

III – SPOTKANIE – odbyło się 26. 02. 2014r. w Szkole Podstawowej w Krupskim Młynie.

TEMAT: Plakat promujący oszczędzanie. ( Zajęliśmy I miejsce ).

Przed nami jeszcze dwa spotkania konkursowe:

KWIECIEŃ – Szkoła Podstawowa w Wojsce .

TEMAT: Konkurs literacki na hasło, wierszyk, wyliczankę promującą oszczędzanie w SKO.

CZERWIEC – Szkoła Podstawowa w Potępie ( Jesteśmy gospodarzami etapu finałowego ).

TEMAT: Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród.

OCENIE KOMISJI KONKURSOWEJ PODLEGAJĄ:

  1. Każdorazowe spotkania ( etapy )

  2. Stan oszczędności każdej szkoły na dzień 31 . 05. 2014r. ( średnia wartość zgromadzonych oszczędności w skali szkoły przypadająca na ucznia. )

Szkoła, która uzyska największą liczbę punktów, otrzyma nagrodę główną w postaci tablicy interaktywnej !

DRODZY RODZICE!

ZACHĘCAJCIE DO OSZCZĘDZANIA W SKO WASZE DZIECI !