Kalendarium roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie

1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2022r., a kończą się 23 czerwca 2023 roku.

2. Zajęcia dydaktyczne w roku dzielą się na dwa półrocza:

I półrocze – od 1 września 2022r. do 13 stycznia 2023r.

II półrocze – od 14 stycznia  2023r. do 23 czerwca 2023r.

3. Terminy I półrocza:

 Zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia do 31 grudnia 2022r.;

4. FERIE ZIMOWE trwają od 16 stycznia do 29 stycznia 2023r. 

5. Terminy II półrocza:

a) wiosenna przerwa świąteczna trwa od 6 kwietnia do 11 kwietnia 2023r.;

b) uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw: 23 czerwca 2023r.

6. Egzamin ósmoklasisty: 

        język polski –23.05.2023r. (wtorek)

        matematyka –24.05.2023r. (środa)

        język obcy nowożytny – 25.05.2023r. (czwartek)

7.FERIE LETNIE – trwają od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023r.

8. Spotkania dla rodziców:

wywiadówki: 14 IX 2022r.; 16 XI 2022r.; 15 III 2023r.; 10 V 2023r.  o godz. 16.30

9. Dodatkowe dni wolne (propozycja):

    31 października 2022r.- poniedziałek

    2 listopada 2022r. – środa

    23,24,25.05.2023r. – egzaminy- wtorek, środa, czwartek (3 dni)

    2 maja 2023r.- wtorek

          9 czerwca 2023r. –piątek 

          19 czerwca 2023r. – poniedziałek