Język angielski

Klasa 1:

Powtórzyć słówka związane z jedzeniem (str. 54-57 podr.) oraz poćwiczyć czytanie historyjki (str. 58-59 podr.)

Klasa 2:

Powtórzyć nazwy produktów spożywczych (str. 58-59 podr.) oraz warzyw i owoców (str.60-61 podr.). Utrwalić słownictwo związane z pogodą (str. 68-69).

Klasa 3:

Powtórzyć nazwy części twarzy i ciała (str. 54-57 podr.), odmianę i tworzenie zdań z czasownikiem „have got” (str. 55 i 57 podr.).

Klasa 4:

Powtórzyć informacje nt. dopełniacza saksońskiego (str. 57 podr.), czasu Present Simple (str. 60-61 podr.) oraz utrwalić słówka (str. 58 podr.).

Klasa 5:

Utrwalić słówka (str. 57, 59 i 64 podr.) oraz informacje nt. czasowników modalnych (str. 60-61).

Klasa 6:

Utrwalić słówka (str. 57, 59) oraz poćwiczyć tryby warunkowe – 0 i 1 (str. 60-61 podr.).

Klasa 7:

Powtórzyć słownictwo związane z uroczystościami, tradycjami i festiwalami (str. 83-85, 91, 89+ kolokacje w zad. 4 – podr.) oraz zastosowanie czasów Present Perfect i Past Simple.

Klasa 8:

Utrwalić wiadomości związane z wyrażaniem przyszłości (Future Simple, Present Continuous i konstrukcja „be going to” – kserówka + str. 86 podr.), okresami warunkowymi (kserówka), stroną bierną (kserówka) i czasownikami modalnymi (kserówka + str. 122 podr.).

Przydatne informacje dot. egzaminu ósmoklasisty i materiały do pobrania:

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/jezykangielski

Zachęcam wszystkich uczniów do odwiedzenia poniższych stron, gdzie znajduje się wiele ciekawych ćwiczeń (wprowadzających nowe i sprawdzających poznane wcześniej słownictwo i gramatykę), gier, krzyżówek, puzzli itd.:

https://quizizz.com/

https://kids-pages.com/

https://www.e-grammar.org/

https://learningapps.org/index.php?category=3&s=

https://www.gamestolearnenglish.com/

https://www.eslgamesplus.com/

https://www.fredisalearns.com/free-lessons/

https://www.funbrain.com/

Pozostałe strony:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

http://www.anglomaniacy.pl/pversion.htm

http://www.kids.reksia.pl/

http://www.e-angielski.com/

http://www.angielski.edu.pl/

http://www.eslvideo.com/esl_video_quiz_beginning.php?id=450

http://www.real-english.com/reo/index.html

http://www.englishmedialab.com/beginnervideos.html

http://www.ang.pl/cwiczenia/gramatyka

http://www.angielski.slowka.pl/testy,d,1,8.html

http://www.tlumaczenia-angielski.info/angielski/czasy.htm

Słowniki:

http://web2.ling.pl/index.html
http://www.diki.pl/

E-Twinning – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Potępie:

http://www.worldwidewildanimals.blogspot.com/