Język francuski

Proszę uczniów o wykonanie ćwiczeń w podręczniku i przepisanie odpowiedzi do zeszytu (zdjęcia lekcji w załączeniu)

Tematy lekcji:

1. Pomieszczenia szkolne.
2. Przedmioty szkolne

strona 26 ćw. 1, 3a, 
strona 27 ćw. 4
strona 28 ćw 6, 7 a, b

do cwiczeń słuchowych proszę o pobranie pliku ze strony https://www.hachettefle.pl/podrecznik_en_avant