Rodzice klas 1-6 kupują tylko podręczniki do j. niemieckiego wg. poniższego wykazu. Klasy 7 i 8 mają wszystkie podręczniki refundowane.