Historia

KLASA IV: Powtórzyć Rozdział II (s.37-74);

na osobnych kartkach – na ocenę! – „W średniowiecznym klasztorze”;

KLASA V: Powtórzyć Rozdział V (s. 131-158);

na osobnych kartkach – na ocenę!- Podsumowanie, s. 158;

KLASA VI: Powtórzyć Rozdział IV (s.121 – 150);

na osobnych karkach – na ocenę!- Podsumowanie, s. 150;

KLASA VII: Powtórzyć Rozdział IV (s. 111 – 152);

na osobnych kartkach – na ocenę!- a) Kultura polska na przełomie XIX i XX wieku (s.148

– 151); b) Podsumowanie, s. 152;

KLASA VIII: Powtórzyć Rozdział III (s. 101 – 153);

na osobnych kartkach – na ocenę!- podsumowanie, s. 154 – 155;