Geografia

Uczymy się przez zabawę, rozwiązujemy quizy z geografii

Kl.5

Bardzo proszę wpisać w Google:

geografia klV- krajobrazy Polski cz.1Quiz-Quizizz

Ćwiczymy, Zapisujemy w notatkach do ewentualnego wglądu. Życzę miłej zabawy

Kl.6

Bardzo proszę wpisać w Google:

Kl.VI-Ruchy Ziemi/GeographyQuiz-Quizizz

Ćwiczymy, Zapisujemy w notatkach do ewentualnego wglądu. Życzę miłej zabawy!

Kl.7

Bardzo proszę wpisać w Google:

Ludność i urbanizacja w Polsce/OtherQuiz-Quizizz

Ćwiczymy, Zapisujemy w notatkach do ewentualnego wglądu. Życzę miłej zabawy

oraz drugi quiz: POLSKA/OtherQuiz-Quizizz

Ćwiczymy, Zapisujemy w notatkach do ewentualnego wglądu. Życzę miłej zabawy!

Kl.8

Bardzo proszę wpisać w Google: Quizowa.pl

Poszukaj i kliknij geografia, będziesz miał przed sobą dwa quizy: 12 prostych pytań z geografii, czy znasz stolice państw Świata?

Ćwiczymy, Zapisujemy w notatkach do ewentualnego wglądu. Życzę miłej zabawy!

Kl.8 WoS

Bardzo proszę wpisać w Google: WOS/OtherQuiz-Quizizz

Pierwszy quiz WOS i drugi WOS- Państwo

Ćwiczymy, Zapisujemy w notatkach do ewentualnego wglądu. Życzę miłej zabawy!


Proszę zalogować się na stronie:  gov.pl/zdalnelekcje
kl.5 kliknąć na szkołę podstawową, kliknąć na klasę:5, kliknąć na przedmiot:geografia.
wyświetli się komunikat: Marzec 1 tydzień, temat: Lądy i oceany na Ziemi, trzeba przeczytać lekcję z e- podręcznikiem,wykonać ćw. 1-6 (zapisać) i zobaczyć film z You Tube
Kl.6 kliknąć na szkołę podstawową, kliknąć na klasę 6, kliknąć na przedmiot: geografia
wyświetli się: Marzec 1 tydzień, temat; Czym jest pogoda, a czym klimat? trzeba przeczytać wprowadzenie, zobaczyć film i zrobić interaktywne ćw. multimedialne (zapisać)
kl.7 W ramach utrwalenia wiadomości, proponuję temat o ludności
kliknąć na szkołę podstawową, kliknąć na klasę 7, kliknąć na przedmiot:geografia,
wyświetli się:Marzec 1 tydzień, temat: Rozmieszczenie ludności Polski i jego przyczyny.
Lekcja z e-podręcznikiem. Przeczytać wprowadzenie, zobaczyć film i zrobić ćw. multimedialne (zapisać)


Kl. 5 przeczytaj tekst z podręcznika „ Pierwsze podróże geograficzne” str.91-95 i odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie 1 i 2 ze str.97 Praca zostanie oceniona po powrocie do szkoły.

Kl.6 przeczytaj tekst z podręcznika „Przemysł i usługi we Francji” (str.106-111) i wykonaj pisemnie ćw. 1, 2 str. 111 – w zeszycie przedmiotowym. Praca zostanie oceniona po powrocie do szkoły.

Kl. 7 Przeczytaj tekst z podręcznika „Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce” str. 124-127 i odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie1 i 2 ze str. 127. Praca zostanie sprawdzona po powrocie do szkoły.

Kl.8 Temat: Tornada i cyklony tropikalne, str.110-115, przeczytać i wykonać ćw. 1i 2 ze str. 115 pisemnie w zeszycie. Praca zostanie oceniona po powrocie do szkoły.