Sprzątanie świata

Tradycyjnie i w tym roku uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji “Sprzątanie Świata”. Zaopatrzeni w rękawiczki i worki wyruszyliśmy w teren podzieleni na grupy. Zebrane przez nas śmieci zostały złożone w oznaczonych miejscach i zebrane przez ekipę gospodarzy z Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy. Akcja ta była również okazją do pogadanek o tematyce ekologicznej, przyczynach i skutkach zanieczyszczenia środowiska oraz sposobu ich zapobiegania.