Poniżej zamieszczamy efekty pracy naszych uczniów w ramach konkursu na pracę przestrzenną.