Świetlica szkolna

Zachęcamy dzieci do udziału w zajęciach świetlicowych. Świetlica doposażana jest w nowe zabawki edukacyjne, organizuje się gry i zabawy, rozwija się zdolności i zainteresowania uczniów, kształci nawyki kultury dnia codziennego. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do planu zajęć klas I-III oraz potrzeb rodziców:

Świetlica czynna jest każdego dnia od godziny 6:45 do 15:30.

Poniedziałek – 12:00 – 15:30
Wtorek – 12:30 – 15:30
Środa – 12:30 – 15:30
Czwartek – 12:30 – 15:30
Piątek – 11:30 – 15:30