Świetlica szkolna

Zachęcamy dzieci do udziału w zajęciach świetlicowych. Świetlica doposażana jest w nowe zabawki edukacyjne, organizuje się gry i zabawy, rozwija się zdolności i zainteresowania uczniów, kształci nawyki kultury dnia codziennego. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do planu zajęć klas I-III oraz potrzeb rodziców:

Świetlica czynna jest każdego dnia od godziny 6:45 do 15:30.