Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.

Dyrekcja, nauczyciele i wszyscy pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potępie

10_d131b6c0022a09574bdf6e5ae790149a