Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola!

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potępie 

w terminie do 03.03.2023r.

Weryfikacja wniosków nastąpi do 08.03.2023r. i tego dnia zostanie podana do wiadomości lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice dzieci zakwalifikowanych składają do 10.03.2023r.
Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do przedszkola nastąpi dnia 11.03.23r.

Wnioski/druki do pobrania poniżej lub w sekretariacie i przedszkolu: