Cała Polska czyta dzieciom

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

            Fundacja ABC XXI wieku zainicjowała ogólnopolską kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”, do której przystąpiło wiele przedszkoli i szkół z terenu naszego kraju.

Celem kampanii jest codzienna praktyka czytania dzieciom, aby odrodzić i upowszechnić umiejętności językowe oraz przeciwstawić się nadmiernej ekspozycji dzieci i młodzieży na media elektroniczne.

Przedszkole w Zespole Szkolono – Przedszkolnym w Potępie już od kilku lat corocznie systematycznie  bierze udział w  programie „Czytające przedszkole”.

            W przedszkolu codzienne czytanie stało się przyjemną i wyczekiwaną przez dzieci częścią dnia. Systematycznie nauczyciele czytają dzieciom opowiadania, wiersze, baśnie, legendy z przedszkolnej biblioteczki i te przyniesione specjalnie na tę okazję przez dzieciaki.

W ramach kampanii prowadzone są również działania zmierzające do kształtowania prawidłowej wymowy i rozwijania zdolności aktorskich dzieci. Służą temu zajęcia z dykcji i ćwiczenia ortofoniczne czy oddechowe, przygotowanie do występów na różnego rodzaju uroczystości przedszkolne, inscenizacje, elementy dramy, nauka wierszy i piosenek, a także udział w profesjonalnych spektaklach teatralnych.

            Ważnym elementem kampanii jest organizacja  w przedszkolu ogólnie dostępnego kącika czytelniczego, z którego mogą korzystać dzieci wg własnych potrzeb. Bierzemy również udział w konkursach plastyczno – literackich, współpracujemy z biblioteka szkolną i Gminną Biblioteką Publiczną w Potępie.

            Zapraszamy do przedszkola różnych gości, którzy nie tylko opowiadają o swojej pracy, ale także bardzo chętnie czytają naszym wychowankom bajki, opowiadania i fragmenty swoich ulubionych książek z dzieciństwa.

Czytającymi gośćmi w naszym przedszkolu byli:

 • pan poseł Głogowski,
 • pani dyrektor Gerda Ochman,
 • bibliotekarka  szkolna  pani Anna Wąs,
 • rodzice przedszkolaków,
 • gimnazjalistki  z Gimnazjum Leśnego w Brynku,
 • gimnazjalistki z Gimnazjum Gminnego w Krupskim Młynie,

Szczegółowe informacje dotyczące akcji, korzyści płynące z czytania

oraz propozycje literatury dziecięcej można znaleźć na oficjalnej stronie fundacji:

www.calapolskaczytadzieciom.pl

                                                                                                          Zapraszamy!!!

(…) Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia. Ale to jeszcze nie koniec atutów głośnego czytania. Czynność ta jest łatwa, nie wymaga od nas, dorosłych, szczególnego przygotowania, jest przyjemna i inspirująca także dla czytającego, nic nie kosztuje, gdy korzystamy z biblioteki czy wymieniamy książki z innymi rodzicami, lub jest niedroga, gdy zaopatrujemy się w tanich księgarniach albo na wyprzedażach. (….)

(…) Zacznijmy od korzyści z głośnego czytania dla zdrowia emocjonalnego
dziecka
. (…) Dziecko, któremu codziennie czytamy, czuje się ważne i kochane. Buduje to jego mocne poczucie własnej wartości – wewnętrzną siłę i wiarę w siebie, które wpłyną na jakość jego życia co najmniej tak znacząco jak zdrowy kręgosłup czy zdrowe oczy. Codzienne głośne czytanie buduje mocną więź między rodzicem i dzieckiem. Więź z najbliższą osobą jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka, warunkiem, by mogło wyrosnąć na zdrowego emocjonalnie i dojrzałego człowieka. Jeżeli rodzice nie znajdują czasu dla dziecka, przedkładając nad jego potrzeby swą karierę, zarobkowanie lub własne przyjemności, nieświadomie narażają całą jego przyszłość. Brak więzi z rodzicami w dzieciństwie jest niemal gwarancją ogromnych życiowych problemów, natomiast mocna i zdrowa więź z nimi daje na całe życie silny fundament oraz osłonę przed złymi wpływami, na które dziecko będzie odporniejsze, mając pewność rodzicielskiej miłości i czerpiąc z bogatych zasobów własnego intelektu i wiedzy,zdobytych   dzięki czytaniu. (…)

(…) Kolejną grupę dobrodziejstw płynących z głośnego czytania dziecku stanowią korzyści językowe i umysłowe, które zresztą ściśle się łączą.
Co jest najlepszą wizytówką każdego człowieka? Jego język. Używanie
bogatego i pięknego języka, umiejętność prowadzenia ciekawej konwersacji, łatwość publicznego wypowiadania się w sposób jasny, logiczny i obrazowy to atuty w życiu społecznym nie do przecenienia. (…)

Powyższe cytaty pochodzą z książki Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej “Wychowanie przez czytanie” wydanej przez Świat Książki.

Książka odpowiada na pytanie co i jak czytać dzieciom, ale przede wszystkim dlaczego warto to robić.

             KRYTERIA WYBORU KSIĄŻEK DO GŁOŚNEGO CZYTANIA DZIECIOM

opracowane przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”,
inicjatora kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”

Czy ważne jest, co czytamy dzieciom? Tak, gdyż przy pomocy książek „wyposażamy” ich umysły i serca – wpływamy na ich język i wiedzę, postrzeganie świata, rozwój zainteresowań, postawy i system wartości. Od nas – rodziców i nauczycieli – zależy, czy znajdą się tam śmieci, czy stworzymy piękne, bogate, harmonijne i ponadczasowe „wnętrze”. Pomocne może się okazać pytanie, czy książka spełnia kryteria wyboru dobrych książek do czytania dzieciom.

Kryteria, jakimi kieruje się Fundacja przy polecaniu książek do głośnego czytania dzieciom, służą z jednej strony podnoszeniu ogólnego poziomu kultury i wiedzy, z drugiej zaś ochronie i wspieraniu zdrowia emocjonalnego dziecka*.

Proponujemy, by do głośnego czytania dzieciom wybierać książki:

 • skierowane do dziecka i ciekawe dla niego
 • sensowne – o czymś istotnym dla dziecka, objaśniające mu świat, rozwijające ważną cechę bądź umiejętność np. empatię, takt, poczucie humoru
 • napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną
 • dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, nie wzbudzające lęków i niepokoju
 • uczące myślenia oraz radzenia sobie z trudnymi uczuciami i sytuacjami
 • przynoszące wiedzę i/lub rozrywkę na wysokim poziomie
 • niosące pozytywny przekaz moralny, promujące wzorce właściwych postaw i zachowań, niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, innych ludzi, zwierząt, przyrody, kraju, dobrych tradycji, uznanych norm społecznych, sprawiedliwego prawa
 • rozwijające wrażliwość estetyczną
 • kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie oraz pozytywne nastawienie do świata
 • unikające stereotypów związanych z płcią, rasą, narodowością, kulturą etc., nawet jeśli podane są w „niewinnej” lub humorystycznej formie
 • unikające antywzorców np. przykładów, że zachowania naganne wiodą do sukcesu.
  Dzieci potrzebują jasnego przekazu moralnego, co jest dobre, a co złe. Jeśli lektura pozostawia tu wątpliwości, zawsze warto z nimi rozmawiać o właściwych postawach i wyborach – takich, które nie ranią innych i służą dobru ogólnemu.

Przede wszystkim zwróćmy uwagę, czy książka dostosowana jest do wieku, stopnia dojrzałości emocjonalnej i wrażliwości dziecka. Nie wzbudzajmy w dzieciach strachu i napięć. Rozrywka nie jest warta trwających czasem latami lęków i fobii. Jednocześnie jednak pamiętajmy, że gdy czytamy dziecku i odpowiadamy na jego pytania, może zrozumieć ono teksty „dojrzalsze”, przeznaczone dla dzieci starszych nawet o dwa, trzy lata.

I jeszcze jedno – tak jak sprawdzamy smak i temperaturę potraw, które serwujemy dzieciom, zapoznawajmy się z książką przed przeczytaniem jej dziecku. Rekomendacje Fundacji mogą czasem odbiegać od Państwa gustu, czy wyobrażenia o tym, co jest dla Państwa dziecka właściwe. Czujmy się osobiście odpowiedzialni za to, co czytamy naszym dzieciom.

* Zdrowie emocjonalne to wg. Daniela Golemana, autora „Inteligencji emocjonalnej”, dobre samopoczucie psychiczne i moralne, umiejętność racjonalnego myślenia oraz zdolność nawiązywania dobrych i trwałych związków z ludźmi.