Normy i zasady

                        Co każdy przedszkolak wiedzieć powinien?

Co każdy przedszkolak wiedzieć powinien?
(autor S. Szołek)

Chociaż jestem jeszcze mały, chociaż mam niewiele lat,
To wiem dużo już o świecie…O mnie zaś dba cały świat!
Bo dorośli w całym świecie uczą nas jak mądrze żyć –
Mówią w domu i w przedszkolu jak bezpiecznym, zdrowym być.
Teraz wam opowiem wszystko – każdą z zasad powiem wam:
Jak zachować się, co robić, by się zdrowo żyło nam.
Bądź ostrożny w swych zabawach – nie kop piłką, gdzie popadnie;
Nie popychaj swych kolegów, tylko baw się z nimi ładnie!
Z prądem oraz z zapałkami bądź ostrożny także w domu!
Proś rodziców, by pomogli, by krzywda nie stała się komuś!
Nie kąp się tam, gdzie nie wolno – tam, gdzie nie ma ratownika!
Lodowisko wybierz sztuczne, a niesztucznych zaś unikaj!
Nie chodź również po budowach – tam jest bardzo niebezpiecznie!
Tam jest zawsze wstęp wzbroniony! Przestrzegaj tych zasad koniecznie!
Na ulicach, drogach, dróżkach tylko lewą stroną idź!
Miej światełko odblaskowe – tam ostrożnym trzeba być!
Zawsze zdrowo się odżywiaj: jedz owoce i warzywa.
Często soki pij i mleko – w nich witamin moc się skrywa!
O higienę dbaj codziennie – myj się często, a dokładnie!
By się nie dał złym chorobom, byś wyglądał świeżo, ładnie!
Żadnych lekarstw nie dotykaj – nie bierz ich bez pozwolenia!
Bo lekarstwa – wszyscy wiedzą – służą tylko do leczenia!
Z telewizją nie przesadzaj i uważaj z komputerem!
Zamiast długo siedzieć przed nim, lepiej przejedź się rowerem!
I na koniec taka rada – to warunek jest konieczny –
Słuchaj pani i rodziców, byś był zdrowy i bezpieczny!

Kodeks Przedszkolaka

Dziecko ze względu na swoją niezaradność wymaga specjalnej ochrony i opieki. Ma ono niepowtarzalne prawo do życia, nazwiska, narodowości, do życia w rodzinie. Specjalne uprawnienia przyznane dziecku przez prawo mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, pełny rozwój jego osobowości, a także możliwość pozytywnej samorealizacji swojego losu.

Przedszkolak ma prawo:

– Posiadać i wyrażać swoje zdanie, swoje uczucia
– Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole
– Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo
– Zdobywać wiedzę i bawić się
– Do swojej prywatności, samotności i niezależności
– Do snu i wypoczynku
– Do nienaruszalności cielesnej
– Do zaspokojenia swoich potrzeb
– Do indywidualnego tempa rozwoju
– Do pomocy ze strony nauczyciela gdy tylko tego potrzebuje

Przedszkolak ma obowiązek:

– Stosować formy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych
– Być uprzejmym
– Dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów
– Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie
– Respektować polecenia nauczyciela
– Dbać o książki i zabawki
– Sprzątać zabawki po zakończonej zabawie
– Nieść pomoc rówieśnikom, a szczególnie młodszym kolegom
– Wywiązywać się z powierzonych zadań
– Szanować własność innych
– Jasno okazywać co myśli i czuje
– Szanować godność i wolność drugiej osoby

NORMY I ZASADY ŻYCIA SPOŁECZNEGO W PRZEDSZKOLU

Dlaczego dzieci potrzebują norm i zasad?

Wprowadzenie norm i zasad w życiu dziecka spełnia ważną rolę. Wyobraźmy sobie, że stajemy z zawiązanymi oczami na placu zabaw gdzie są zjeżdżalnie, huśtawki, karuzele, ścieżki rowerowe, boisko do gry w piłkę, drabinki, liny do wspinaczki no i oczywiście inni ludzie. Jak będziemy się poruszać w takim miejscu? Czy jest ono dla nas bezpieczne? Oczywiście, że nie. Będziemy niepewnie i wolno się przemieszczać, nie raz się zapewne przewrócimy nabijając guza. Konsekwencje mogą być straszne. A jeśli jest ktoś obok nas, kto trzyma nas za rękę i mówi: krok w prawo, bo wpadniesz na huśtawkę, schyl się, bo przed tobą mostek, zatrzymaj się, bo nadjeżdża rowerzysta. Jak wtedy się poruszamy, jak się czujemy? Bezpiecznie! Tak też jest z zasadami i normami, które wystosowane w stronę dziecka mówią mu, jakie zachowanie jest pożądane, jakie jest właściwe i jakie przez nas dorosłych akceptowane. Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Skutecznym środkiem wychowawczym są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka a uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

Normy i zasady postępowania dzieci w grupie przedszkolnej

Na początku roku szkolnego grupa przedszkolna z pomocą nauczyciela opracowuje swój Kodeks Zachowań, który ma za zadanie wspierać i motywować dzieci do przestrzegania ustalonych norm i zasad postępowania, jak również konsekwentnie je egzekwować. Poprzez kolejne lata pobytu dziecka w przedszkolu zasady te są utrwalane i pomagają dzieciom w ich prawidłowym rozwoju.

Uzgodnione przez dzieci normy i zasady są dla wszystkich jednakowe a dotyczą między innymi:

• zachowania podczas posiłków
• zachowania w łazience
• zachowania w szatni
• zachowania w sali
• zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym
• zachowania podczas wycieczek i spacerów
• zachowania podczas imprez i uroczystości

Formą nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania są:

• pochwały wobec grupy
• pochwały indywidualne
• pochwały przed rodzicami
• atrakcyjne zabawa według pomysłu dziecka
• darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności
• drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania, dyplomy

Nagradzamy za:

• stosowanie ustalonych umów i zasad,
• wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania,
• wypełnienie podjętych obowiązków,
• bezinteresowną pomoc innym,
• stosowanie zasad ochrony przyrody,
• aktywny udział w pracach grupy. Po ustaleniu norm i zasad postępowania ustalamy także konsekwencje za brak podporządkowania się im.

Formą karania za niestosowanie się do ustalonych zasad jest:

• upomnienie słowne
• rozmowa – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)
• wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
• odsunięcie na krótki czas od zabawy,
• zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji