Kontakt

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Potępie
ul. Tarnogórska 12
42-693 Potępa
tel: 32 284 86 80
e-mail: sekretariat@potepa.org

www.potepa.org