Historia placówki

W ujęciu historycznym możemy mówić o szkole w Potępie od roku 1803. Pierwszym nauczycielem, wspomnianym w Metryce Chrztów z 1806r. jest Mateusz Fleger. W dziejach szkoły wyróżniamy cztery okresy:

  • od założenia do końca Kulturkampfu 1803 – 1871r.,
  • od 1872 do 1918r.,
  • od Republiki Weimarskiej do końca II wojny światowej,
  • po 1945r.