1Dnia 14.12.2016 zapraszamy na konsultacje rodziców z nauczycielami. Godziny spotkania ustalone bezpośrednio z wychowawcami klas.