Archiwum kategorii: Aktualności

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI W ROKU2021

Rodzice zapisują dzieci na dyżur wakacyjny poprzez złożenie (przesłanie) wniosku do placówki dyżurującej na adres e-mail właściwego przedszkola w terminie od 8 do 18 czerwca 2021 r.


E-mail przedszkola w Potępie :
sp_potepa@interia.pl


E – mail przedszkola w Krupskim Młynie:
przedszkolekm@gmail.com


Wzór wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny jest dostępny poniżej. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującej placówki kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.
Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest opłacenie zaliczki na wyżywienie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem tj. w terminie do 24 czerwca 2021 r. – w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu oraz do 24 lipca 2021 r. –   przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu. Brak zaliczki spowoduje wykreślenie  dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.

Harmonogram dyżurów przedszkoli

Nazwa przedszkolaTermin dyżuru wakacyjnego
Przedszkole nr 1 w Krupskim Młynie1.07.2021 r. – 31.07.2021 r.
Przedszkole w Potępie – Zespół Szkolno
Przedszkolny
1.08.2021 r. – 31.08.2021 r.
Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .

Dzień Dziecka

Tegoroczny Dzień Dziecka w naszej szkole obchodziliśmy na sportowo. Na początku Pani Dyrektor złożyła wszystkim dzieciom życzenia, a następnie dzieci wykonały ciekawy układ taneczny. Uczniowie mieli szansę wykazać się sprawnością fizyczną w wielu konkurencjach: pokonywali tor przeszkód, brali udział w rzutach piłeczką palantową, biegu na 50m., skoku w dal oraz “nartobiegach”. Również szkolny turniej piłki nożnej cieszył się dużym zainteresowaniem. Na koniec odbyły się rozgrywki szachowe i mecz siatkówki – uczniowie kontra nauczyciele. Później nastąpiło rozdanie dyplomów zwycięzcom. Ten dzień był pełen wrażeń i dziecięcej radości.

Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .

Marta Czub laureatką konkursu PrzeCZYTAJ

Nasza uczennica Marta Czub zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, EduTriki oraz Genially. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich i polegał na przygotowaniu interaktywnego plakatu rekomendującego ulubioną książkę z wykorzystaniem platformy Genially.

Bardzo cieszymy się z sukcesu naszej podopiecznej!

Więcej na temat konkursu można przeczytać tutaj https://www.wmbp.olsztyn.pl/index.php/ogloszenia-komunikaty/1057-rozstrzygniecie-konkursu

Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .

Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020/2021

 
W terminie głównymjęzyk polski –  25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka –  26 maja 2021r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) – godz.9:00
W terminie dodatkowymjęzyk polski – 16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00
matematyka – 17 czerwca 2021r. (czwartek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 Czas trwania (min.)
arkusz standar­dowyprzedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu CKE
język polski120do 180
matematyka100do 150
język obcy nowożytny90do 135
 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST EGZAMINEM OBOWIĄZKOWYM, CO OZNACZA, ŻE KAŻDY UCZEŃ MUSI DO NIEGO PRZYSTĄPIĆ, ABY UKOŃCZYĆ SZKOŁĘ. NIE JEST OKREŚLONY MINIMALNY WYNIK, JAKI UCZEŃ POWINIEN UZYSKAĆ, DLATEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY NIE MOŻNA NIE ZDAĆ.
 • ZASTĘPUJE EGZAMIN WSTĘPNY DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, KTÓRE WYKORZYSTUJĄ WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW JAKO KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI, JEŻELI LICZBA KANDYDATÓW JEST WIĘKSZA NIŻ LICZBA WOLNYCH MIEJSC W DANEJ SZKOLE.
 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST PRZEPROWADZANY W DWÓCH TERMINACH: GŁÓWNYM – W MAJU I DODATKOWYM – W CZERWCU. DO EGZAMINU W TERMINIE DODATKOWYM PRZYSTĘPUJE UCZEŃ, KTÓRY NIE PRZYSTĄPIŁ DO EGZAMINU W TERMINIE GŁÓWNYM Z PRZYCZYN LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH.
 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST PRZEPROWADZANY W FORMIE PISEMNEJ.
 • W LATACH 2019–2023 ÓSMOKLASISTA PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU Z TRZECH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH, TJ.: JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO.
 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST PRZEPROWADZANY PRZEZ TRZY KOLEJNE DNI:

 A. PIERWSZEGO DNIA – EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO, KTÓRY TRWA 120 MINUT
 B. DRUGIEGO DNIA – EGZAMIN Z MATEMATYKI, KTÓRY TRWA 100 MINUT
 C. TRZECIEGO DNIA – EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO, KTÓRY TRWA 90 MINUT.

 • CZAS TRWANIA EGZAMINU Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MOŻE BYĆ WYDŁUŻONY W PRZYPADKU UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE WARUNKÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINU.
 • PODCZAS EGZAMINU Z KAŻDEGO PRZEDMIOTU KAŻDY ZDAJĄCY SIEDZI PRZY OSOBNYM STOLIKU. NA STOLIKU MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE ARKUSZE EGZAMINACYJNE, MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE WSKAZANE W KOMUNIKACIE DYREKTORA CKE. OBOK STOLIKA MOŻE STAĆ MAŁA BUTELKA WODY MINERALNEJ.
 • DO SALI EGZAMINACYJNEJ NIE MOŻNA WNOSIĆ ŻADNYCH URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH, NP. TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, ODTWARZACZY MP3, SMARTWATCHY, ANI KORZYSTAĆ Z NICH W TEJ SALI.
 • W CZASIE EGZAMINU ZDAJĄCY MOGĄ OPUSZCZAĆ SALĘ EGZAMINACYJNĄ W UZASADNIONEJ SYTUACJI, PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO I PO ZAPEWNIENIU WARUNKÓW WYKLUCZAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ KONTAKTOWANIA SIĘ Z INNYMI OSOBAMI, POZA OSOBAMI UDZIELAJĄCYMI POMOCY MEDYCZNEJ.
 • CZŁONKOWIE ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO NIE MOGĄ UDZIELAĆ ZDAJĄCYM WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH. NIE MOGĄ RÓWNIEŻ W ŻADEN SPOSÓB KOMENTOWAĆ ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH.
 • SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ZNAJDUJE SIĘ W „INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY”, PUBLIKOWANEJ COROCZNIE (DO 10 WRZEŚNIA) W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ CKE. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OKREŚLA KAŻDORAZOWO INFORMACJA ZAWARTA NA STRONIE TYTUŁOWEJ ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO.
Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .

Galeria żywych obrazów

Uczniowie klasy VI w ramach zajęć rozwijających uzdolnienia przygotowali galerię żywych obrazów. Zadaniem każdego z nich było wyszukanie ulubionego dzieła malarskiego i jak najwierniejsze odtworzenie jego kompozycji. Poniżej można podziwiać efekty pracy szóstoklasistów.

W filmie wykorzystano fotografie następujących obrazów:

-Leonardo da Vinci „Dama z gronostajem”,

– Jan van Eyck „Mężczyzna w czerwonym turbanie”,

– Tymon Niesiołowski “Martwa natura z jabłkami, książkami i krzesłem”,

– Franz Marc „Biały kot”,

– Wojciech Piekarski “Martwa natura z kieliszkiem”,

– Caravaggio „Kosz z owocami”,

– Jan Vermeer „Dziewczyna z perłą”.

Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .

Baśniowe Pasowanie na Czytelnika

W piątek uczniowie klasy drugiej oraz pierwszej przenieśli się na chwilę do krainy baśni, by dostąpić zaszczytu dołączenia do grona czytelników naszej biblioteki szkolnej. Dzieci za podjadanie słodyczy z chatki Baby Jagi, zostały zamknięte w bibliotece. Musiały zmierzyć się z wieloma baśniowymi zadaniami i łamigłówkami, aby w końcu odnaleźć szyfr do sejfu, w którym ukryty był tekst przysięgi oraz pamiątkowe zakładki do książek. Uczniowie pod groźbą kary i pomocy czarownicy w wypełnianiu codziennych obowiązków (zbierania ślimaków, dżdżownic i innych słodkich stworzeń) obiecały, że będą książki traktować z szacunkiem i nie będą zaginać ich rogów.

Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .