DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI W ROKU2021

Rodzice zapisują dzieci na dyżur wakacyjny poprzez złożenie (przesłanie) wniosku do placówki dyżurującej na adres e-mail właściwego przedszkola w terminie od 8 do 18 czerwca 2021 r.


E-mail przedszkola w Potępie :
sp_potepa@interia.pl


E – mail przedszkola w Krupskim Młynie:
przedszkolekm@gmail.com


Wzór wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny jest dostępny poniżej. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującej placówki kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.
Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest opłacenie zaliczki na wyżywienie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem tj. w terminie do 24 czerwca 2021 r. – w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu oraz do 24 lipca 2021 r. –   przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu. Brak zaliczki spowoduje wykreślenie  dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.

Harmonogram dyżurów przedszkoli

Nazwa przedszkolaTermin dyżuru wakacyjnego
Przedszkole nr 1 w Krupskim Młynie1.07.2021 r. – 31.07.2021 r.
Przedszkole w Potępie – Zespół Szkolno
Przedszkolny
1.08.2021 r. – 31.08.2021 r.
Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .