Zielona Szkoła 2015 – Jastrzębia Góra. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach

W dniach od 13 do 26 września 2015 roku  12 dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej w Potępie brało udział w wyjeździe śródrocznym na „Zielonej Szkole” w Jastrzębiej Górze. W trakcie wyjazdu dzieci realizowały specjalnie opracowany program żywieniowy oraz program profilaktyki zdrowotnej  i edukacji  ekologicznej i przyrodniczej. Realizacja tych programów była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2 040,-zł.

Uzyskano efekt ekologiczny:

  1. wzmocnienie organizmów 12 dzieci poprzez realizację programu profilaktyki zdrowotnej.
  2. podniesienie świadomości ekologicznej 12 dzieci poprzez realizację programu edukacji ekologicznej i przyrodniczej.
Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .