Ze względu na strajk nauczycieli, odwołuje się zaplanowane wcześniej wywiadówki.