WOS

kl.8
Z tematu „Samorząd gminny’ przeczytaj tekst ze str76 ” Wpływ obywateli na życie gminy” i odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania: 1. Jakich spraw może dotyczyć referendum przeprowadzone w gminie? 2. Czy według Ciebie jest potrzebna Młodzieżowa Rada Gminy w naszej gminie? (dlaczego?) Praca zostanie oceniona po powrocie do szkoły.