Wizja szkoły

Model absolwenta

Absolwent Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potępie umie:

 • korzystać ze źródeł informacji
 • uczyć się samodzielnie,
 • planować, organizować i oceniać własną naukę; wykorzystywać ją w praktyce,
 • prezentować własny punkt widzenia, być tolerancyjnym wobec innych,
 • skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach,
 • efektywnie działać w oparciu o obowiązujące normy, umie współdziałać w zespole,
 • poprawnie posługiwać się językiem ojczystym i przynajmniej znać drugi język,
 • dostrzegać uwarunkowania geograficzne, polityczne, społeczne i historyczne regionu śląskiego, umie się z nim utożsamić.

Uczeń naszej szkoły jest:

 • uczciwy,
 • dobry,
 • pracowity,
 • twórczy,
 • obowiązkowy,
 • odpowiedzialny,
 • kulturalny,
 • tolerancyjny,
 • świadomy swej przynależności do rodziny, społeczności szkolnej, regionalnej i narodowej.