Wiarygodna szkoła

Certyfikat ZSP Potępa1 grudnia 2014r podpisaliśmy deklarację uczestnictwa w programie „Wiarygodna Szkoła Podstawowa”

Wiarygodna Szkoła Podstawowa to program, który wyróżnia te szkoły podstawowe, które przede wszystkim spełniają wysokie standardy edukacyjne. Są to szkoły, które mogą pochwalić się ciekawą bazą dydaktyczną ale także w pełni zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom.
Warunkiem uczestnictwa w Programie i otrzymania unikalnego wyróżnienia w formie Certyfikatu jest:
• wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa w Programie oraz dostarczenie dokumentów wymaganych Regulaminem w celu zakwalifikowania szkoły do Programu,
• akceptacja Regulaminu Programu,
• pozytywne przejście weryfikacji przeprowadzonej przez Kapitułę Programu w oparciu o przewidziane Regulaminem procedury.

Szkoła przed przystąpieniem do Programu musi spełnić określone warunki. Najważniejszym kryterium jest zdobycie przez szkołę co najmniej 5 skali staninowej, która jest powszechnie używana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe, przeprowadzające zewnętrzne egzaminy w oświacie. Nasi uczniowie od lat uzyskują wysokie noty w egzaminach zewnętrznych, wyższe od średniej krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.

Miło nam Państwa poinformować, że Kapituła Programu w dniu 10 grudnia 2014r. przyznała naszej placówce certyfikat Wiarygodnej Szkoły

Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .