Przypominamy, że dzień 31 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe od 7:45 do 14:00.