Święto 11 listopada ma nam przypominać heroiczny czas walki o niepodległość ojczyzny po długich latach rozbiorów. W szkole co roku na tę okoliczność przygotowujemy gazetki ścienne i uroczystą akademię, która stara się przybliżyć uczniom dramatyzm ale i zarazem patos tamtych dni po zakończeniu I wojny światowej.