Rekrutacja do 1 klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/21

Z A W I A D O M I E N I E

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Potępie informuje, że w sekretariacie szkoły odbędą się zapisy do klasy I na rok szkolny 2020/2021

– w dniach od 17.02.2020r. do 28.02.2020r. – dla dzieci zamieszkałych w Potępie, Kotach, Odmuchowie i Żyłce

– w dniach od 02.03.2020r. do 16.03.2020r. – dla dzieci spoza obwodu szkoły.

Przy zapisywaniu syna/córki należy przedstawić dowód osobisty i wypełnione zgłoszenie przyjęcia dziecka do szkoły (dokumenty do odbioru w przedszkolu, w sekretariacie szkoły lub do pobrania poniżej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe – art. 40 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248).

Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .