Próbny egzamin ósmoklasisty

Od 17 do 19 marca 2021r. w naszej szkole odbędą się tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Harmonogram przeprowadzania testów diagnostycznych

• 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski, sala nr 7

• 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka, sala nr 7

• 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – język angielski, sala nr 7

Test diagnostyczny – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty będzie przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu 9 godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Próbny egzamin będzie przeprowadzony z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Test diagnostyczny jest przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia)..

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
  • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.
  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe
  • wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .