Powrót uczniów do nauki po feriach

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III będzie odbywała się stacjonarnie. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowano zasady organizacji nauczania, zgodne z wytycznymi MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

Uczniowie klas IV – VIII nadal pracują zdalnie zgodnie z zasadami organizacji zdalnego nauczania z dn.26.10.2020r.

Za zgodą organu prowadzącego zajęcia w klasach I –III, będą rozpoczynać się o godz. 8.30

Uczniowie klas IV – VIII pracują zgodnie z planem lekcji dla każdej z klas, metodami kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy Google Classroom i aplikacji Google Meets, zachowując zasady organizacji zdalnego nauczania z dn. 26.10. 2020r.

Zajęcia zdalne w klasach IV – VIII rozpoczynają się o godz. 8.00.

Uczniowie z Kotów z opiekunem jadą autobusem o godz. 8.16 z przystanku głównego
i wracają 13.53 też na przystanek główny. W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym dzieciom, rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przystanku.

Świetlica szkolna pracuje codziennie w godz. 6.45-8.00 i 12.30 – 15.30.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

.

Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .