Powrót do szkoły!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

od 17 maja br. nareszcie klasy starsze mogą wrócić małymi krokami do szkoły. Zgodnie
z rozporządzeniem MEiN z dnia 29 kwietnia2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid- 19, w naszej szkole zostaje wdrożone nauczanie hybrydowe – mieszane, czyli połączenie nauki stacjonarnej z nauką zdalną.

50% uczniów realizuje zajęcia stacjonarnie w szkole, 50 % uczniów pracuje zdalnie.

Od 17 maja wszystkie zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji, wg harmonogramu:

  • 17, 18, 19, 20, 21 maja, w szkole uczą się klasy VII i VIII, (klasy IV- VI, pracują zdalnie
    w domu)
  • 24, 28 maja klasy IV, V, i VI uczą się w szkole, ( klasa VII i VIII zdalnie w domu)
  • Klasy I – III w dn. 17, 18, 19, 20 21,24,28 uczą się w szkole.

Przypominam, że 25, 26, 27 maja br. są (zaplanowanymi we wrześniu 2020r.) dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I- VII, w związku z egzaminem ósmoklasisty.

W tych dniach nauczyciele pracują w komisjach nadzorujących przebieg egzaminu.

Od dn.17 maja br. lekcje dla wszystkich klas rozpoczynają się od godz. 8.00. Przywrócony zostaje kurs autobusu linii 129 o godz. 7.44. dla uczniów dojeżdżających z opiekunem z Kotów.

Od dnia 31maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Nauka w placówce odbywa się zgodnie ze Szkolnymi Procedurami Bezpieczeństwa Sanitarnego.

Ten wpis został opublikowany w Aktualności dnia , przez .