Pomimo że walentynki wypadają w ferie zimowe, my już dzisiaj postanowiliśmy ocieplić atmosferę i rozdać uczniom oraz pracownikom szkoły kartki z dowodami sympatii.