Harmonogram dnia

Harmonogram dnia

 

6 30 – 7 30                 schodzenie się dzieci do przedszkola:

-zabawy dowolne wg zainteresowań: zabawy manipulacyjne,

konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne

-indywidualna realizacja zaległych zadań dydaktycznych,

7 30 – 7 50                 -zajęcia poranne, ćwiczenia poranne, zabawy ogólnorozwojowe,

zabawy integrujące,

7 50 – 8 00                 -przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno –porządkowe

8 00 – 8 20                 -śniadanie

8 20  – 8 30                 -czynności higieniczno – porządkowe np. mycie zębów,

8 30 – 9 30                 -zajęcia dydaktyczne, realizacja zadań edukacyjnych przez dzieci                                                 -poznawanie, rozumienie siebie i świata,

-nabywanie umiejętności poprzez działanie,

-budowanie systemu wartości,

-odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej,

9 30 – 10 30               -zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy                                                                        konstrukcyjne, manipulacyjne dydaktyczne, tematyczne i inne,

10 30 – 11 20              – spacery po okolicy, gry terenowe, obserwacje przyrodnicze,                                                        zabawy ruchowe na podwórku,

11 20 – 11 30              – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno –porządkowe,

11 30  – 12 00             – obiad,

12 00 – 12 30             -czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie dzieci

młodszych do leżakowania, ćwiczenia rozluźniające, metody                                                        relaksacyjne, bajkoterapia, terapia muzyką,

12 30  – 13 45         -czas relaksu – dzieci młodsze – leżakowanie,

dzieci starsze – indywidualne ćwiczenia pogłębiające zdobytą                                                      wiedzę i umiejętności,  doskonalenie indywidualnych możliwości                                                wyrównywanie deficytów rozwojowych, ćwiczenia grafomotoryczne,

-zajęcia dodatkowe programowe – religia

13 45 – 14 00             -czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do                                                             podwieczorku,

14 00 – 14 15             -podwieczorek,

 

14 15 – 14 20             -czynności higieniczno – porządkowe,

14 20 – 15 30             -rozchodzenie się dzieci do domów,

-czytanie bajek,  wierszy, opowiadań, baśni itp.,

-zabawy ogólno – rozwojowe, zabawy ze śpiewem,

-zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci